Fangekoret i Göteborg, maj 2018

Besøg i Göteborg

I denne uge har løsladte medlemmer af Fangekoret været på besøg i Göteborg, Sverige.

Der blev afholdt kor-workshop og en koncert i Betlehemskyrkan, der blev sunget for – og sammen med – to grupper af indsatte i fængslet Högsbo anstalten og så blev der givet en minikoncert for de fremmødte på KRIS Göteborg.

Tusind tak til Körcentrum Väst, Solrosen Räddningsmissionen og især Carin Åkesson for arrangement, tilrettelæggelse og rigtig god modtagelse.

Det er vores håb at Fangekoret er med til at sprede budskabet om hvor vigtig sang og musik kan være, og hvor stort et frirum det kan give, både for folk der sidder i fængsel, men også for dem der er på vej tilbage til friheden og et liv uden kriminalitet.

Forhåbentlig har vi nu sået endnu et lille frø i Sverige – denne gang i Göteborg – som får lov at spire og vokse sig til store stemmer og melodier.

På vegne af Fangekoret &
korleder Louise Adrian